Dopłaty unijne do szkoleń kadrowych

Szkolenia są podstawową formą rozwoju osobistego pracowników oraz firm, w których pracują. Nie ma znaczenia wielkość ani branża przedsiębiorstwa, każdy może skorzystać ze szkolenia. Personel podnosi swoje kwalifikacje i dzięki temu może skuteczniej wykonywać zlecona pracę. Szkolenia finansuje dana firma lub jeśli nie stać je aby zapewnić aby zapewnić wszystkie opłaty może skorzystać z dofinansowania. Jedna z form są fundusze unijne.

Szkolenia z zakresu funduszy unijnych prowadzone są przez różnego typu organizacje i dotyczą wielu dziedzin życia. Tego rodzaju szkolenia nie różnią się niczym od normalnych szkoleń nie unijnych. Podejmuje się tam takie same tematy a prowadzący realizują te same cele. W zależności od tego na jakie szkolenie dane przedsiębiorstwo chce wysłać swoich pracowników taki jest motyw przewodni spotkań: odzyskiwanie należności lub prawo podatkowe..

O ile prowadzenie szkoleń z funduszy unijnych samą formą nie różni się od innych to różni się sposobem rozliczania. Tam gdzie przeznacza się duże dotacje wysyłani są specjalni obserwatorzy.

Szkolenia unijne obejmują szkolenia specjalistyczne z kilku zakresów. Warto z nich korzystać, ponieważ dotyczą ciekawych i aktualnych problemów. Są to między innymi zarządzanie projektem finansowym z funduszy unijnych dotyczące przepisów prawnych związanych z realizacją projektów budżetowych.

Następnie w ofercie szkoleń znajdują się kontrola i audyty projektu z UE, audyt wewnętrzny dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, metody pozyskiwania finansowania z funduszy unijnych, podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce i UE a strategia rozwoju regionu, źródła finansowania projektów ochrony środowiska.