Warning: file_put_contents(): Only 0 of 7758 bytes written, possibly out of free disk space in /home/bmh/public_html/470.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 349

Warning: mkdir(): Disk quota exceeded in /home/bmh/public_html/470.pl/wp-content/plugins/comet-cache/src/includes/traits/Plugin/InstallUtils.php on line 504
Zawodowe kursy dla księgowych

Szkolenie z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Szkolenia z zakresu prawa pracy mogą dotyczyć wielu problemów. W tym zakresie mieszczą się także szkolenia BHP obowiązkowe dla wszystkich pracujących osób. Jednym z najbardziej interesujących firmy rodzajów szkoleń jest prawo pracy w praktyce przedsiębiorstwa. Obejmuje ono regulacje prawne dotyczące podpisywania i rozwiązywania umów o pracę, zasady prowadzenia akt osobowych pracowników, zasady rozliczania czasu pracy, zasady współpracy pracodawców ze związkami zawodowymi oraz kwestie sporne rozwiązywane przed sądem pracy.

Na szkoleniach pracownicy oraz pracodawcy mogą zapoznać się ze swoimi obowiązkami wynikającymi ze stosunku pracy regulowanego szczegółowymi przepisami prawnymi. Kursy z tego zakresu przeznaczone są dla osób na co dzień zajmujących się nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o prace.

Uczestnicy dowiadują się jakie są ich prawa i obowiązki ,co wolno pracownikowi oraz czego może wymagać pracodawca. Celem szkolenia jest poznanie obowiązujących przepisów prawa pracy, zapoznanie z następującymi zmianami, nabycie umiejętności w zakresie rozwiązywania sporów.

W szkoleniach udział mogą brać radcy prawni, menedżerowie, pracownicy działu kadr i wszyscy zainteresowani tą tematyką.

Szczegółowy program szkolenia określa firma zajmująca się jego organizacją. Jednak ogólnie można wymienić kilka najważniejszych punktów , które dotyczą wszystkich szkoleń z prawa pracy.

Są to miedzy innymi zasady prawne, umowy o pracę i ich rodzaje, prowadzenie akt pracowniczych, równe traktowanie w zatrudnieniu, zagadnienie mobbingu, rozwiązanie umowy o pracę, normy regulujące czas pracy w poszczególnych przypadkach zatrudnienia i rodzaju umowy.