Kurs na specjalistę do spraw zamówień publicznych

Zamówienia publiczne to element finansów publicznych. Zajmują się wydatkowaniem środków publicznych i stanowią odmianę przetargu. Udzielane są one w kilku trybach: przetarg ograniczony i nieograniczony, dialog konkurencyjny, negocjacje ogłaszane i nieogłaszane, licytacja elektroniczna oraz zamówienie z wolnej ręki. Każda z tych nazwijmy to form sprzedaży lub zleceń kieruje się własnymi z góry określonymi zasadami.

Zważywszy na to, że form zamówień jest dosyć dużo także zapoznanie się z zasadami ich funkcjonowanie wymaga czasu a czasami także szkoleń. Firmy organizujące takie kursy stawiają zdobywanie umiejętności w przeprowadzaniu zamówień publicznych. Podobnie jak inne gałęzie prawa także Prawo zamówień publicznych ulega zmianom i nowelizacjom.

Aby być na bieżąco warto skorzystać z takiego szkolenia. Przeprowadza się je także w oparciu o akty wykonawcze, orzecznictwo zespołów arbitrów i sądów powszechnych, opinie prawne Urzędu Zamówień Publicznych oraz liczne przykłady praktyczne. Wybrane zagadnienia są szczegółowo omawiane i towarzyszą im ćwiczenia praktyczne, które najczęściej mają postać pytań i przykładów związanych z omawianymi zagadnieniami.

Także sami uczestnicy szkolenia mogą poddawać problemy do rozwiązania i poruszać nurtujące ich kwestie. Szkolenia takie nie nalezą do najtańszych jednak prowadzone są przez osoby specjalizujące się w zamówieniach publicznych oraz posiadających doświadczenia w zakresie administracji publicznej i samorządowej. Prowadzący kursy posiadają bogatą wiedzę i sami są autorami programów szkoleniowych.

Bardzo często kursy obejmują również realizację projektów współfinansowanych ze środków UE.